Legal Connect ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม จาก BOT

Legal Connect ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม จาก BOT โดยเข้ารับรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565