CSR จัดอบรมความรู้ทางการเงิน และการแก้ปัญหาหนี้

Legal Connect จัดกิจกรรม CSR อบรมความรู้ทางการเงิน และการแก้ปัญหาหนี้ ให้กับคณะครูโรงเรียนแม่จริม จังหวัดน่าน

Legal Connect ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม จาก BOT

Legal Connect ได้รับรางวัลหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพการเงินพนักงานยอดเยี่ยม จาก BOT โดยเข้ารับรางวัลจาก ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565

สัมภาษณ์ลงข่าว MGR Online

ลีกัล คอนเน็กท์ ให้สัมภาษณ์การทำธุรกิจกับทาง MGR Online บนวิถีของการทำงานบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ CSR ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว

ลีกัล คอนเน็กท์ เข้าร่วมกับอีก 11 แบรนด์ เพื่อทำโครงการ CSR ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความขาดแคลนชุดนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก

XMEs Awards 2021

คุณอนุตม์ กรกำแหง CEO Legal Connect ได้เข้ารับรางวัล XMEs Awards 2021 ประเภทโครงการจิตอาสายอดเยี่ยม จากการทำโครงการ “คนธรรมงาน” โดยมีท่านอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

(ชมคลิป)รู้จัก “ลีกัล คอนเน็กท์” เอสเอ็มอีตัวเล็กแต่คิดใหญ่ ก่อการดี “คนธรรมงาน” จิตอาสายอดเยี่ยมรางวัล XMEs AWARDS 2021 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 65

 

สร้างคุณค่า ส่งต่อความรู้สู่สังคม

กิจกรรม อบรมความรู้ เรื่องทางการเงินการวางแผนการเงินและการแก้ปัญหาหนี้ ให้แก่คณะครูของโรงเรียนบ้านวังศรี จังหวัดเชียงใหม่

โครงการพัฒน์ PLUS+

วันที่ 7 มกราคม 2564 จัดอบรม
การวางแผนทางการเงินให้พนักงาน

XMEs AWARDS 2020

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 ลีกัล คอนเน็กท์
ได้เข้าชิงรางวัล “Newbie ธุรกิจน้องใหม่”