โครงการ CSR ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว

ลีกัล คอนเน็กท์ เข้าร่วมกับอีก 11 แบรนด์ เพื่อทำโครงการ CSR ตัดเสื้อน้องแต่พอตัว โดยมีเป้าหมายแก้ไขปัญหาความขาดแคลนชุดนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก